BİR YATIRIMIN
SWOT
ANALİZİ

Günümüzde hemen hemen her diş kliniğinde bulunan panoromik görüntüleme cihazı üzerinden bir yatırım analizi yapalım.

Güçlü Yönlerimiz Neler?

 • Hasta memnuniyetimiz 1 ila 10 arasında değerlendirirsek 6 ve üzerinde.
 • Klinik çalışanlarının motivasyonları yüksek.
 • Hasta yönetimimiz 1 ila 10 arasında değerlendirirsek 6 ve üzerinde.
 • Hasta konsültasyon sürecimiz 1 ila 10 arasında değerlendirirsek 6 ve üzerinde.
 • Klinik fiziki koşuları 1 ila 10 arasında değerlendirirsek 6 ve üzerinde.

Zayıf Yönlerimiz Neler?

 • Hasta yolculuğunda tanı kısmında, hasta kayıplarımız var.
 • Hastalar kliniğe geldiğinde görüntüleme cihazımız olmadığı için hızlıca tanı koyup tedavi planlaması ve maliyet hesabı yapıp hasta ile mutabık kalamıyoruz.
 • Hastaler Röntgen için başka bir yere gönderildiğinde, her 10 hastanın 6 sı geri gelmiyor.

Fırsatlarımız Neler?

 • Tanının konması ve tedavinin planlanmasında hızlı ilerlemek.
 • Hastalara tam donanımlı bir klinik olarak hizmet vermek.
 • Klinik marka değerini bir üst seviyeye taşımak.
 • Yapılan işlemlerin kalitesini arttırmak.
 • Hasta yolculuğunu klinik içerisinde tamamlamak.

Tehditlerimiz Neler?

 • Finansman problemleri.
 • Yapılan işlemin kalitesi ile doğru orantılı fiyat politikası belirleme.
 • Finansal dalgalanmalar.
 • Döviz kurundaki artışın ivmelenmesi.
 • Rakiplerin çoğalması.
 • Doğru marka tercihi.
 • Pazarlama.

Bu tabloya bakılarak yapılacak yatırımda,

 • Güçlü yönlerimizi korumalı
 • Zayıf yönlerimizi güçlendirmeli
 • Fırsatları iyi değerlendirmeli
 • Tehditler için önlemler alıp, yedek planlar oluşturmalıyız.

Böylelikle en verimli şekilde yapacağımız yatırımı yönetebiliriz.

Yanıtla

Yorumunu alayım Şekerim.
Tatlış adını yazar mısın?