Diş Hekimliğinde Lazer Sinterleme İşlemi

Lazer Sinterleme Nedir?

Diş Hekimliğinde Lazer Sinterleme İşlemi : Sinterleme; çeşitli malzeme veya parçalara bazı ısıl işlemlerle mukavemet kazandırma işlemlerine verilen addır. Toz halindeki ham malzemenin preslenmesi ile oluşturulan katman üzerinde uygulanır. Katmanın ısıl işlemlerle kaynaştırılması amaçlanır. Bu işlemde elektron ışını veya lazer kullanılmasına “lazer sinterleme” veya “sinter lazer” adı verilir.

Diş Hekimliğinde, protezler ve implantlar için rehber altyapılar gibi dental uygulamalarda kullanılan birçok malzemenin üretiminde uygulanan ısıl bir yöntemdir. Başka bir tanıma göre, lazer sinterleme; toz halindeki materyalin lazer kaynağı ile tabaka tabaka katılaştırılmasıyla üç boyutlu objelerin üretilmesini sağlayan sistemdir. Hızlı bir prototiplemeye olanak sağlayan sistemler bütünüdür.

Aşındırmalı üretim sistemlerine alternatif olarak geliştirilmiştir. Dental CAD / CAM sistemlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Kısa sürede kompleks parçaların üretimini sağlayabilen lazer sinterleme sistemleri, protetik diş tedavisi uygulamalarında ilgi uyandırmıştır.

Dental Uygulamalarda Lazer Sinterleme Nasıl Kullanılır?

Diş hekimliğinde, protez yapımı için lazer sinterleme işlemi öncesi mumlama ve modelaj yöntemi ile protez hazırlanmalıdır. Bu işlemde döküm ve tesviye işleri otomatize edilir. Uygun model elde edildikten sonra 3D tarayıcılarla sinter lazer sistemi entegre edilir. Hastanın diş arkları hassas taramadan sonra 3D modeli ile bilgisayara aktarılır. Dişlerin düzgün ve uygun pozisyonu, CAD / CAM yazılımları kullanılarak sayısal ortamda 3D modelleme ile hesaplanır.

Yüksek teknolojili lazer sinter makineleri, seramikten değerli metallere kadar çeşitli alaşım ve hammaddelerden diş protezleri imalatı için kullanılmaktadır.

 • Sistemin çalışma prensibi temel olarak şöyledir;

Lazer sinterleme makinesinde toz halindeki materyal ince ve düzgün bir tabaka halinde yayılarak, bu yüzey üzerinde CAD verileri doğrultusunda seçilen bölgelere bir ayna sistemi ile lazer ışını gönderilir. Lazer ışınının yüzeye çarpmasıyla açığa çıkan ısı, toz partiküllerini bölgesel olarak eritir. Bu işlem sırasında partiküller, birbirleriyle kaynaşır. İşlemin ardından tabandaki platform katman kalınlığı kadar aşağı inerek, yeni bir toz katmanı meydana getirir. Hedef parça üretilinceye kadar bu işlem uygulanmaya devam edilir. İşlem sonunda üretim tablasındaki artık tozlar vakum sistemi ile alınır.

Sinterlemede toz parçacıklarının bölgesel eritilmesine “Seçici Lazer Sinterleme” (SLS); toz partiküllerinin tamamen eritilmesi işlemine de “Seçici Lazer Ergitme” (SLM) denir. SLS teknolojisi ile metal toz partiküllerinden doğrudan fonksiyonel parça veya malzeme üretilmesine de Direkt Metal Lazer Sinterleme (DMLS) adı verilir.

SLS ve SLM teknolojileri, CAD / CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing – Bilgisayar Destekli Üretim ve Tasarım) sistemleri ile entegre edilerek protetik diş hekimliğinde kullanılmaktadır.

Lazer Sinterlemenin Faydaları Nelerdir?

 • Diş teknisyenin yeteneği, modellemeye ayrılan zaman, kullanılan materyal ve ekipmanın kalitesi gibi faktörlerden etkilenen üretim modeli standardize edilmiş olur.
 • İnsan hatası ve malzemelere bağlı olası olumsuzlukları minimize eder.
 • Geleneksel laboratuar işlemlerinde zor işlenen materyaller bu sistem ile kolayca şekillendirilebilir.
 • Dental alanda kullanılan ve biyolojik uyumluğu (biokompatible) yüksek materyallerin daha sık ve etkin olarak kullanılmasına olanak verir.
 • Diş laboratuarlarındaki iş teslimi gecikmelerinin önüne geçer; hastalara kısa sürede diş protezi uygulanmasını sağlar.
 • Biokompatible kurallara uyumlu diş protezi hazırlamaya imkân verir.
 • Protez parçaları, köprü, bar, üçüncül yapı ve modelleri standart olarak üretmeyi sağlar.
 • Parça ekleme veya yığma prensibi ile üretim aşamasında materyal kayıplarını önler, laboratuar maliyetlerini düşürür.
 • Plastik bazlı polimerlere alternatif olarak her türlü metal, alaşım, seramik ve kompozit yapıdaki malzemenin işlenebilirliğini sağlar.
 • Geleneksel prototipleme yapılmadan doğrudan fonksiyonel parçalar üretilebilir.
 • Lazer sinterleme yöntemleri ile 24 saat içinde yüzlerce metal altyapı üretimi yapılabilir.
 • Kısa sürede düşük maliyetli, yüksek kaliteli protezler üretilebilir.
 • Dental sektöründe kendini kanıtlamış bir sistemdir.

Lazer Sinterlemede Hangi Üretimler Yapılabilir?

Lazer sinterleme, kullanılan CAD ve CAM yazılımlarının da özelliklerine göre çok sayıda dental parça üretimine olanak verir.

Bu bağlamda şu üretimler yapılabilir;

 • Protez,
 • Protez iskeleti
 • İmplant rehberleri,
 • Vidalar,
 • Tutucular,
 • Bar ve köprüler.

 

Yanıtla

Yorumunu alayım Şekerim.
Tatlış adını yazar mısın?