Dental Fotoğraf Nasıl Çekilir?

Dental fotoğrafçılık, günümüz diş hekimliğinde vakaların yayınlanması, arşivlenmesi,  renk seçimi, bilgi ve görüntülerin laboratuvar ortamına aktarılması gibi uygulamalarda diş hekimleri tarafından kullanılmaktadır. Dental vakalarda çok sayıda amaç için dental fotoğraf alınabilmektedir. Diş hekimlerinin işlerini hızlandıran ve kolaylaştıran dental fotoğrafçılıkta bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Dental fotoğraf ‘ların standardize edilmesi, vakalarda verimlilik ve hız sağlarken, diş hekimlerinin de işlemlerini hızlandırmasına yardımcı olur.

Peki, dental fotoğraflar ı çekmek için nelere dikkat etmek gerekir?

Dental fotoğrafçılığın faydalarından yararlanmak için uygun çekim standartları ve tekniklerini kullanmak gerekiyor. Fotoğraflanan ortodontik ve protetik modellerin, hastanın dosyasında saklanabilmesi için bazı unsurları sağlaması önemlidir.

Standart olarak çekim prosedürü uygulamaları ile çekilmiş ve arşivlenmiş dental fotoğraflar, diş hekimlerinin de mesleki hayatının en önemli tamamlayıcısı ve belgeleri olarak kabul edilir.

Dental fotoğrafçılıkta genellikle değiştirilebilen Digital Single Lens Reflex (DSLR) veya “Tek Objektif Yansımalı” fotoğraf makineleri kullanılır. Bu fotoğraf makineleri, kullanıcıya farklı objektiflerle farklı açı, derinlik ve uzaklıklardan çok farklı fotoğraflar elde etmeyi sağlar.

Genellikle “program” modunda çekim yapılır. Bu formatta makine, ortamdaki ışığa göre enstantene ve diyafram değerlerini otomatik olarak ayarlar. Enstantane veya diyafram öncelikli çekim modu seçilebilir. Fotoğraf makinesinin özelliklerini kullanma yeteneğine göre manuel olarak da ayarlama yapılabilir.

Dental fotoğraf çekmek için nelere dikkat edilmelidir?

 • Dental bir restorasyon vakasında sorunlu alanın net bir fotoğrafı hastayı tedaviye ikna edebilir.
 • Ekipmanları tutmak için bir asistan veya yardımcı bulunması faydalı olacaktır.
 • Portre fotoğraflar için standart bir 35-70 mm objektif ve difüzörlü iki ayrı veya halka flaş, normal bir DSLR fotoğraf makinesi yeterli olmaktadır.
 • Doğrudan yansımaları azaltmak için çift noktalı flaş kullanılması tavsiye edilmektedir.
 • Hasta, doğrudan yansıma elde etmek için dönebilen bir tabure veya sandalyeye oturtulmalıdır.
 • İntraoral serilerdeki en zor çekimlerden biri aynalar kullanılarak dilin geri çekildiği oklüzal çekimlerdir.
 • Bu görüntüler restoratif tedavi planlamasında, ark formunun değerlendirilmesinde ve dişlerin oklüzal yüzeylerinin görülmesinde kritik öneme sahiptir.
 • Oklüzal çekimler, detaylı tedavi planlaması ve uygun vaka dokümantasyonu için önemlidir.
 • İntraoral ayna çekimlerini yanal perspektiflerden alırken her zaman dişi ayırmaya çalışmalıdır. Böylece dişin tamamı ve işaret edilen nokta kolayca görülebilir. Aynı durum geri diş çekimleri için de geçerlidir.
 • Aynaların hastanın nefesinden buğulanmaması için ortamda uygun sıcaklık sağlanmalıdır.
 • Diş yüzeylerinin eşit olarak görülmesini sağlamak için ayna 45 derecede konumlandırılmalıdır.
 • Diş hekiminin veya asistanın ellerinin görünmemesi ve dişlere odaklanmak için kulplu veya uzun aynalar tercih edilmelidir.
 • Harici flaşlar, lensin sağı ve solunda 3 ila 4 inç mesafede yerleştirilmelidir.
 • Flaşlar, fotoğrafın odak noktalarına doğru 30 ila 45 derece açılı olmalıdır.
 • Flaş yerleşimleri sonrası birkaç fotoğraf çekilerek, mevcut flaş ayarıyla elde edilen saydamlık kontrol edilmelidir.
 • İntraoral çekimlerde merkezi kesici dişlerin yüz ve lingual yüzeylerinin görünür olduğundan emin olunmalıdır.
 • Objektif, dudakların ve aynaların kenarında diğer dişler veya burun yansımayacak şekilde çerçevelendirilmelidir.
 • Dil dişleri gizlememeli, ayna hasta ağzında yeterince ileri gidebilmelidir.
 • Dental fotoğrafçılıkta uluslar arası standartlar için “Uluslar arası Dental Fotoğrafçılık Standartları ” makalemiza göz atabilirsiniz.
Önemli uyarı: Fotoğraf makinesinde boyun askısı bulundurulmaması tavsiye ediliyor. Bunun yerine bir el kayışı özellikle oklüzal çekimler için idealdir. Makinenin ağırlığı, tek elle çekimlerde sorun olabilir. Bu genellikle fotoğrafçı aynayı tutarken oklüzal çekimlerde meydana gelir. El kayışı, tek elle çekimlerde fotoğraf makinesini güvenle tutmayı sağlar.
Not: Diş hekimliği eğitimi müfredatında dental fotoğrafçılık eğitimi bulunmamaktadır. Bu konuda çok az sayıda yayın bulunmaktadır. Bu konuda eğitim almak için çeşitli kurslar veya özel eğitim programlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Dental fotoğrafçılıkla ilgili bilgi eksikliği, vakanın başarılı olarak görüntülenmesini engelleyerek, hatalara sebep olabilmektedir!

Ayrıca, diş hekimliği bünyesinde laboratuar yoksa fotoğrafları değerlendirmek için seçilen laboratuarla verimli iletişim sağlanmalıdır.

Dental Fotoğrafçılıkta Kullanılan Ekipmanlar

Ayna: İntraoral (ağız içi) fotoğraf çekimlerinde yetişkin ve çocuk için farklı boyutlarda tasarlanmış özel metal veya sırlanmış cam aynalardır. Oklüzal ve bukkal yüz çekimlerinde yaygın olarak kullanılır. Metal aynalar, yüksek teknoloji ile parlatılmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kırılma riski olmadığı için klinik kullanımlar metal aynalar idealdir.

 

Ekartör: İntraoral fotoğrafların alınmasında dudak ve yanağı konu dışı bırakmak için (ekarte) kullanılır. Metal veya plastikten üretilen ekartörler, genellikle şeffaftır. Bunun sebebi, ışık yansımasını ve farklı renk algılarını önlemektir.

 

 

Kontrast plak: Siyah bir fon elde etmek için kullanılır. Özellikle ön grup dişleri fotoğraflamada faydalanılır. Anterior dişlerin insizal translüsensliği, mamellonların yansıtılması ve arkın dışında kalan bölgelerin maskelenmesi gibi amaçlarla kullanılır.
Makro objektif: Değişmez açılı makro objektifler, dental fotoğrafçılığın vazgeçilmezleri arasındadır. Dental fotoğraflar için en ideal makro objektifler; 60 mm, 85 mm, 90 mm, 100 mm ve 105 mm objektiflerdir. Vakaya 1/1 ve 1/10 oranlarında yaklaşarak fotoğraflama imkânı verir.

 

Flaş: Dental fotoğrafçılıkta önemli bir parçadır. Bu tür çekimlerde genellikle objektifi çevreleyen halka (ring) flaşlar kullanılır. Objektifin iki yanında konumlandırılabilen harici flaşlar da kullanılabilmektedir. Fotoğraflarda detayların ön plana çıkarılması ve gölgelerin yok edilmesini sağlar. Ağız içi fotoğraflarında dip bölgeleri aydınlatmaya yardımcı olur.
Tripot: Dental fotoğrafçılıkta önemli bir ekipmandır. Olayı sabitleyerek titreşimleri ve fotoğrafın bulanıklaşmasını önler. Ayrıca, fotoğraflara keskinlik kazandırır.

Dijital Fotoğraflarda Piksel Nedir?

DSLR fotoğraf makinelerinde ışığın kayıt ortamı, foto sensörler sayesinde sağlanır. Bu sensörler geleneksel analog fotoğraf makinelerde kullanılan filmin görevini üstlenir.

Foto sensörleri oluşturan her bir noktaya “piksel” veya “picture element” adı verilir. Pikseller, elektronik görüntü oluşturur ve kare şeklindedir. Piksel sayısı arttıkça daha kaliteli fotoğraflar elde edilir.

“12MP” fotoğraf makinesi, 12 milyon piksel içermesi anlamındadır. Pikseller renkli görüntü oluşturmaz. Fotoğraflardaki renkler, pikselin önündeki filtre ile elde edilir.

Dental Fotoğraf ‘ın Amaçları

Dental fotoğraflar, hasta haklarından diş hekimliği uygulamalarının verimliliği ve güvenliği gibi çok sayıda amaç için kullanılır.

Bu göre dental fotoğrafların temel amaçları şunlardır;

 • Dental vakaların tanımlanması ve teşhisi,
 • Fotoğrafların arşivlenerek farklı zamanlardaki benzer vakalarda kullanılması,
 • Yapılan işlemlerin net şekilde gösterilmesi ile hastanın dental uygulamaları kabul etmesini sağlamak,
 • Hasta hakları çerçevesinde diş hekimi aleyhine açılan davalar, şikâyetler ve anlaşmazlıklara karşı hukuki delil niteliğinde doküman oluşturmak,
 • Tedavi aşamalarını tartışmak ve değerlendirmek,
 • Vakaların laboratuarlara kısa sürede gönderilmesini ve laboratuarlardan kısa sürede dönüş sağlamak,
 • Estetik amaçlı tedavilerde hastalarda beklentilerin sınırlarını çizmek,
 • Hasta beklentileri ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek.

Dental Fotoğraf ‘ların Diğer Faydaları

 • Fotoğraf düzenleme programları (photoshop) sayesinde dental fotoğraflar üzerinde düzenleme yapılabilir.
 • Hasta tedavi sürecine katılarak fotoğraf üzerinde değişiklik talep edebilir.
 • Seminerler ve sempozyumlar gibi platformlarda dijital sunum olarak kullanılabilir.
 • Diş hekimliği ile ilgili çeşitli dergiler, yayınlar ve kitaplarda dental fotoğraflar kullanılır.
 • Adli tıpla ilgili vakalarda kimlik tespiti için kullanılabilmektedir.

Yanıtla

Yorumunu alayım Şekerim.
Tatlış adını yazar mısın?